İLKELERİMİZ
logo
Atatürkçülük ilkelerinin özümsenmesi ve evrensel boyutlara taşınması,
Düşünce ve yaratıcılığı açık bağımsız öğrenme çalışmalarının desteklendiği demokratik ve çağdaş bir eğitim ortamı,
Öğrenci merkezli ve işbirliğine dayalı aktif öğrenme anlayışı,
Gözlem, deney yaparak yaşayarak öğrenme ve derslik sınırlarının ötesine taşınmış eğitim yaklaşımı,
Öğrenciyi sürekli izleme, değerlendirme ve gelişmeye yönelik rehberlik hizmetleri,
Okuma etkinliğinin tutum olarak geliştirilmesi ve bilgisayarın öğrencilerin yaşamlarını kolaylaştıracağı etkin bir araç olarak kullanabileceği bilgisayar okuryazarlığının öne çıkartılması,
Deneyimli, sürekli öğrenme ve gelişmeyi ilke edinmiş genç ve enerjik eğitim kadrosu ile çalışılması,
Çağdaş eğitim için çağdaş donanımlı mekânlar,
Eğitimin her sürecinde, öğrenci merkezli ve işbirliğine dayalı aktif öğrenme anlayışı,
Gözlem, deney, yaparak-yaşayarak öğrenme ve derslik sınırlarının ötesine taşınmış eğitim yaklaşımı,

Haber Ara

Son Haberler